AKTUÁLNĚ  

Spolek PONS 21 nejen že se podílí na vybudování školy v  Mansapuru v Indii, ale také spolupracuje s výjimečnými osobami, které se věnují dobročinným a více než potřebným aktivitám. Mezi tyto osobnosti bezesporu patří i sestra Maria Goretti (mimo jiné iniciátorka projektu Adopce na dálku), která požádala PONS 21 o pomoc na splácení úvěru na nové vozidlo, které bylo nezbytné pořídit kvůli řadě již provozovaných aktivit.

Toto vozidlo je potřebné například k činnosti pracovníků zajišťujících: 

  • vzdělávací programy pro děti
  • programy na ochranu práv dětí
  • programy pro dospívající
  • programy pro zlepšení postavení žen v Indii
  • realizování vzdělávacích programů. 

Nové auto bude také využívat lékařský tým, který pravidelně navštěvuje odlehlé obce v lesích, horách či na ostrovech, kam se nedostanou jiní lékaři a tito lidé nemají šanci navštívit odbornou lékařskou pomoc ve městě. Tento tým lékařů nabízí v konkrétních obcích bezplatnou lékařskou pomoc, a to včetně poskytnutí nutných léků. Auto bude přivážet pomoc a osvětu do vybraných cca 100 lokalit vzdálených od Honavaru (cca 30-40km).

S tímto projektem jsme se měli  možnost  seznámit přímo u sestry Marie Goretti, která nám tuto činnost přiblížila přímo v konkrétních místech při naší návštěvě Indie v r. 2016. Na jednotlivá místa jsme se dostávali vypůjčeným autem, protože organizace své vozidlo neměla a hromadná doprava v tomto kraji téměř neexistuje.  Ze zkušenosti z naší dosavadní spolupráce se sestrou Marií Goretti můžeme s přesvědčením říci, že v tomto případě je nové auto naprosto nutnou investicí, která bude beze zbytku využita.

Tímto se obracíme i na Vás, vážené dárce, pokud Vás činnost sestry Marie Goretti zaujala tak jako nás, prosíme o přispění jakékoliv částky, a to na náš sbírkový účet 244271528/0300, VS: 192017 nebo osobně po tel. domluvě na čísle 724 643 102, nebo 603 558 260.

Cena vozidla je 12 719 Euro, splácí se v 19 splátkách po 667 Euro. Vozidlo bylo pořízeno v červenci 2017.  

Na přání je také možné vystavit potvrzení pro daňový odpočet. 

Srdečně děkujeme všem dárcům za jakýkoliv příspěvek, který pomůže zlepšit život mnoha lidem. 

 

Přečtěte si více o naší činnosti  v příloze Katolického týdeníku z dubna 2017, která popisuje novinky z naší činnosti a z "naší" indické školy!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

PODPORUJEME:

 Podporuje nás:

  

Podpořili nás:

ČIKO BRNO

 

Webnode - sponzor webu