PONS21, o.s. a jeho hlavní cíle

(z latinského "MOST 21. století")

Vize:

  • V názvu sdružení je obsažen hlavní záměr sdružení – nacházet, vytvářet a udržovat "mosty" mezi lidmi různého věku, společenského postavení, víry, barvy či národnosti.

Poslání sdružení:

  • Cílem sdružení je pomoci lidem různých národností, věku a vyznání, kteří jsou v těžké životní situaci, zdravotně postiženi nebo ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti. Sdružení bude podporovat i rozvoj kvalifikace a vzdělání, kultury a sportu za současné podpory vzájemného lidského a kulturního poznání.

Činnosti pro naplnění cílů sdružení:

  • podpora sociálních, zdravotních a humanitárních projektů
  • podpora zvyšování kvalifikace a úrovně v oblasti školství, sportu a kultury
  • podpora projektů na pomoc handicapovaným lidem, opuštěným dětem, jedincům s poruchou sociální adaptace a sociálně slabým rodinám
  • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace
  • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
  • ekonomická efektivita, dlouhodobá soběstačnost a udržitelnost podporovaných projektů
  • průhledné financování veškerých aktivit sdružení

Naplňování činnosti:

  • Naším prvním projektem je podpora výstavby školy pro chudé indické děti ve vesnici Mansapur (více čtěte zde). Do tří let chceme svou činností získat 2 miliony Kč na výstavbu školy. Na zahájení stavby na podzim příštího roku (tj. roku 2012) přitom stačí částka 0,5 milionu Kč.

Více se o nás, projektu a možnosti podpory dozvíte v jednotlivých sekcích těchto stránek.

Děkujeme vám za váš zájem a čas!