Stav konta a seznam dárců:

K 1.3.2018 bylo mimo sbírku Hledáme 1000 Marií vybráno celkem 1 183 127 Kč. 

Stav sbírky Hledáme 1000 Marií:

Sbírka byla vyhlášena 1.5.2013. K 1.3.2018 bylo vybráno 4 096 357 Kč.

 

Výška celkové částky vybrané na školu v Mansapuru činí 5 279 484 Kč.

Původní plán shromáždit 2 mil Kč byl již překročen, máme z toho velkou radost a velmi děkujeme všem dárcům! Díky Vám všem může od 1. června 2014 již 170 dětí navštěvovat naši školu, školku a jesle.

Protože v naší činnosti chceme pokračovat, byl během stavby projekt upraven a rozšířen. Přidaly se tyto záměry:

 • Začlenit do školy i jesle a školku
 • Začít vyučovat angličtinu již od školky a tím zvýšit úroveň školy a dát jejím absolventům větší šanci studia na vysoké škole v tolik potřebných oborech (medicína, technika, stavitelství)

Tím se zvedly náklady potřebné na celý projekt na cca 5 milionů českých korun. Pokračujeme tedy v úspěšné sbírce a postupně budeme v aktualitách podrobněji informovat o rozšíření projektu.

 

SEZNAM DÁRCŮ (bez dárců sbírky Hledáme 1000 Marií):

 • Adámková Marie
 • Neumannová Lenka
 • Anpora, s.r.o.
 • Nové Hrady - farnost
 • AWI Servis, s.r.o.
 • Novotný Vladimír
 • Bařinkovi
 • OLMAN, spol. s.r.o.
 • Benešová Romana
 • Pacner Stanislav
 • Brauner Jiří
 • Perník Vladimír
 • Brázdová Ludmila
 • Petránovi
 • Brodská Vlasta
 • Petříkovi
 • Bučková Marie
 • Pokrivčáková Mirka
 • Bučková Kateřina
 • Polešovský Stanislav
 • Coufal Pavel
 • Popeláková Erika
 • Coufalovi Vláďa a Jitka
 • Prokeš Tomáš
 • Černá Anička
 • Proseč - farnost
 • Červený Jarek
 • Proglas - rádio
 • Česká, Lelekovice, Šebrov
 • PST Designs
 • Dcery křesťanské lásky – sestry sv. Vincence
 • Puntera s.r.o.
 • Dohnalovi
 • Rezkovi
 • Dvořáková Irena
 • Růžičkovi
 • Fadrus Pavel
 • Růžičková Stanislava
 • Habasová Helena
 • Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
 • Herynek Petr s manželkou
 • Sapákovi
 • Hledíková Hana
 • Sáček Jaroslav
 • Hloušek Ladislav
 • SIAD spol. s r.o.
 • Hloušek Robert
 • Slavík Jiří
 • Hodoušová Marie
 • Slavíková Alžběta
 • Holíkovi
 • Schmidt Karel
 • Honzák Miroslav
 • Straširybka Jan
 • Hospitálský řád sv. Jana z Boha
 • Suchá Blanka
 • Hořínek Jan
 • Suchár Josef
 • Hovorková Vladimíra
 • Suchár Petr
 • Janura Milan
 • Suchárová Eva
 • Jež Martin ml.
 • Suchárová Evička
 • Juránkovi
 • Šandera Vladimír
 • Kalčíková Ludmila
 • Šigut - stavby s.r.o.
 • Karberová Hana
 • Šinglerová Valérie
 • Keprt Václav
 • Škrob Karel
 • Kopřiva Mojmír
 • Škrob Ludvík
 • Kozáková Magda
 • Škrobová Eliška
 • Kuchtová Tereza
 • Šrámkovi
 • Krabičková Regina
 • Tesař Marek
 • Kratochvíl Jan
 • Transervis s.r.o.
 • Kratochvíl Karel
 • Tulkovi
 • Kratochvíl Pavel
 • Vacula, s.r.o.
 • Kratochvíl Štěpán
 • Valešová Marie
 • Kratochvílová Blanka
 • Vašina Josef
 • Kratochvílová Judita
 • Vencálkovi
 • Kratochvílová Šárka
 • Vantuch Miloslav
 • LAMAR TRADING. s.r.o.
 • Východský Pavel
 • Letocha Vladimír
 • Winnigová Veronika
 • Lukešová Alžběta
 • Zapletalová Kristýna
 • Lysice - farníci
 • Zavřelová Barbora
 • Mandová Marie
 • Zdražilová Magda
 • Mencovi Petr a Markéta
 • Zdražil Libor
 • Mezera Pavel
 • Zednikovičová Janka
 • Navrátilová Olga
 • Zorník Václav
 • Nekvinda Antonín
 • Zukalovi
 • Nekvinda Milan
 • Žarošice - farnost
 • Nekvindová Irena

 

 • Neratov - římskokatolická farnost